Contact Us

  • Location  :  
  • Home
  • >Contact Us
Fujian Fuxing Electric Motor Co.,Ltd.
Address:Qinxiyang Industrial Zone(Shangcun),Fuan,Fujian,China 
Tel:+86-593-6512833 6512088 
Fax:+86-593-6512488
http://www.FUXING-MOTOR.com
E-mail:info@fuxing-motor.com